АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ, РЕАНІМАТОЛОГІЯ

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б

  • Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс] : монография / ред. Э. В. Недашковского. – Архангельск : [б. и.], 2006. – 303 с. – Библиогр.: с.302-303 . – Б. ц.  Читати онлайн
  • Алгоритмы действий при критических ситуациях в анестезиологии: Рекомендации Всемирной федерации обществ анестезиологов [Электронный ресурс]: Рук-во для врачей-гинекологов, анестезиол., реаниматол./ Всемирная федер. обществ анестезиол/; ред.: Э. В. Недашковский, В. В. Кузьков, Брюс Маккормик ; пер.: А. И. Ленькин, И. С. Кулина. – Электрон. текстовые дан. – Электрон. текстовые дан. – М. : Б.и.  Читати онлайн 
  • Анестезіологія та інтенсивна терапія: Еталони практичних навичок [Электронный ресурс] : навчальний посібник для студ. / М. В. Бондар [та ін.] ; ред. І. П. Шлапак ; М-во охорони здоров’я України, Націон. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика. – Электрон. дан. – К. : Здоров’я, 2006. – 145 с. : рис. – Библиогр.: с. 143-144. – Б/к  Читати онлайн
  • Анестезиология и интенсивная терапия [Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. вузов / Леонард Петрович Чепкий [и др.] ; ред. Феликс Семенович Глумчер. – Электрон. текстовые дан. – К. : ВСИ”Медицина”, 2010. – 384 с. : рис. – Библиогр.: с. 376; Предм. указ.: с.377-383. – ISBN 978-617-505-092-7 : Б/ц  Читати онлайн
  • Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студ. мед. училищ/ Валентина Георгиевна Зорянская. – Электрон. текстовые дан. – Электрон. текстовые дан. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 382 с.: рис. – (“Среднее медицинское образование”). – ISBN 978-5-222-23259-0: Б/ц  Читати онлайн
  • Регионарная анестезия верхней конечности [Электронный ресурс] : монография / И. Л. Басенко, П. Н. Чуев, Л. И. Марухняк, А. А. Буднюк ; ред. П. Н. Чуева ; Министерство здравоохранения Украины, Одесский Государственный медицинский университет. – Одесса : [б. и.], 2  Читати онлайн
  • Руководство по анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс]: Рук-во для врачей-анестезиологов и реаниматол./ ред. Ю. С. Полушин. – Электрон. текстовые дан. – Электрон. текстовые дан. – СПб. : Б.и, 2004. – 700 с. – Б/ц  Читати онлайн 
  • Эпидуральная анестезия и аналгезия [Электронный ресурс] : руководство для врачей / ред. В. В. Суслова. – Харьков : [б. и.], 2011. – 256 с. – Библиогр.: с.238-253 . – ISBN 978-966-8549-80-9 : Б. ц.  Читати онлайн