ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б

  • Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях [Электронный ресурс] : керівництво для лікарів-ендикринол. / М. І. Швед [та ін.]. – Электрон. дан. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 343 с. : табл. – Б/к   Читати онлайн
  • Клиническая эндокринология: Краткий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. вузов, врачей-интернов, клин. ординатор. / Всеволод Владимирович Скворцов, Александр Владимирович Тумаренко. – Электрон. текстовые дан. – СПб. : “СпецЛит”, 2015. – 87 с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-299-00621-6 : Б/ц  Читати онлайн
  • Сахарный диабет [Электронный ресурс] : рук-во для врачей-эндокринологов и педиатров / Аркадий Львович Верткин. – Электрон. текстовые дан. – М. : “Эксмо”, 2014. – 77 с. – (“Амбулаторный прием”). – Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-699-81454-1 : Б/ц   Читати онлайн