ПЕДІАТРІЯ

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б
Довідки за телефоном +38 (073) 713-45-90, E-mail: dp.onmb@gmail.com

 • Анемии у детей. Руководство для врачей [Электронный ресурс] : руководство / А. В. Папаян, Л. Ю. Жукова. – СПб. : [б. и.], 2001. – 384 с. – Библиогр.: с.371-378 . – ISBN 5-272-00364-0 : Б. ц.  Читати онлайн
 • Болезни кожи у детей: Диагностика и лечение [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Дитрих Абек, Вальтер Бурдорф, Хансйорт Кремер ; пер. В. П. Адаскевич. – Электрон. текстовые дан. – М. : Медицинская литература, 2007. – 160 с.  Читати онлайн
 • Детские болезни [Электронный ресурс] : монография / Г. Ужегов. – Донецк : [б. и.], 2004. – 63 с. – ISBN 966-696-503-8 : Б. ц.
 • Гастроэнтерология детского возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. С. В. Бельмера. – М. : [б. и.], 2003. – 360 с. – ISBN 5-901654-54-4 : Б. ц.  Читати онлайн
 • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей [Электронный ресурс] : методические рекомендации для врачей-педиатров и гастроэнтерологов / Л. И. Прохорова, А. Н. Давыдова ; Федеральное агенство по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации, Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области, Волгоградский государственный медицинский университет. – Волгоград : [б. и.], 2007. – Б. ц.  Читати онлайн
 • Гидроцефалия у детей: Семиотика, диагностика и лечение [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студ. мед. вухов/ В. Д. Кузьмин; М-во здравоох. Республики Казахстан, АО”Медицинский университет Астана”. – Электрон. текстовые дан. – Электрон. текстовые дан. – Астана : Б.и., 2018. – 158 с. : рис. – ISBN 978-601-305-271-7 : Б/ц  Читати онлайн  new
 • Детская оториноларингология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. / Михаил Рафаилович Богомильский, Валентина Рышардовна Чистякова. – Электрон. текстовые дан. – М. : “ГЭОТАР-Мед”, 2002. – 432 с. : рис. – (“ХХ1 век”). – ISBN 5-9231-0227-7 : Б/ц  Читати онлайн
 • Детские болезни [Электронный ресурс] : учебная литература для учащихся медицинских училищ и колледжей / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. – М. : Медицина, 2001. – 560 с. – Библиогр.: с. 550. – ISBN 5-225-04583-9 : Б. ц.
 • Дитячі хвороби: Старший вік [Электронный ресурс] : навч. посібник для студ. вищ. навч. мед. закладів / А. А. Старикова [та ін.] ; ред.: М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко. – Электрон. дан. – Одеса : Одеськ. мед. ун-т, 2001. – 348 с. : рис. – (Бібліотека студента-медика). – Библиогр.: с. 342-345. – ISBN 966-573-197-3 : Б/к
 • Дитяча оториноларингологія [Электронный ресурс] : навчальний підручник для лікарів-інтернів і слухачів післядип. освіти / А. Л. Косаковський [и др.] ; ред. Андрій Афанасійович Лайко ; МОЗ України, Націон. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика. – Электрон. текстовые дан. – К. : “Логос”, 2013. – 575 с. : рис. – Библиогр.: с. 566-568; Предм. указ. с.: 570-575. – ISBN 978-966-171-379-5 : Б/ц  Читати онлайн
 • Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік. [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Л. Аряэв, А. А. Старикова [та ін.] ; ред. М. Л. Аряєва ; Одеський мед.університет. – Одесса : [б. и.], 2001. – 328 с. – Библиогр.: с.326-327 . – ISBN 966-573-197-1 : Б. ц.   Читати онлайн
 • Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей [Электронный ресурс] : посібник / В. Ф. Лобода, Є. Ф. Бузько [та ін.] ; Міністерство охорони здоров’я України, Тернопільська державна медична академія. – Тернопіль : [б. и.], 2000. – 208 с. – Библиогр.: с.205-207 . – ISBN 966-7364-65-8 : Б. ц.  Читати онлайн
 • Курс лекций по детской гематологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов мед.университетов, врачей-интернов и практических врачей / Т. В. Кобец, Г. А. Бассалыго ; Министерство здравоохранения Украины, Крымский медицинский Университет им.С.И.Георгиевского. – Симферополь : [б. и.], 2000. – 77 с. – Библиогр.: с.77 . – Б. ц.  Читати онлайн
 • Невідкладні стани в педіатрії [Электронный ресурс] : навчальний посібник / М-во охорони здоров’я України, Націон. мед. ун-т ім.О.О.Богомольця ; ред. О. П. Волосовець. – Электрон. дан. – Харків : Прапор, 2008. – 200 с. : рис. – Библиогр.: с.198 . – ISBN 978-966-1643-04-7 : Б/к  Читати онлайн
 • Обсяг і методики обстеження обєктивного статусу дітей з ЛОР-патологією [Электронный ресурс] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. освіти 3 і 4-го рівня акредитації / Андрій Афанасійович Лайко, Дмитро Ілліч Заболотний , Валентин Васильович Синяченко ; М-во охорони здоров’я України. – Электрон. текстовые дан. – К. : “Логос”, 2000. – 140 с. : рис. – Библиогр.: с. 137. – ISBN 966-581-143.6 : Б/ц  Читати онлайн
 • Основи лікувального харчування дітей раннього віку [Электронный ресурс] : навч. посібник для студ. мед. вузів / Г. М. Траверсе, С. М. Цвіренко, О. В. Горішна. – Электрон. дан. – Полтава : “Верста”, 2003. – 120 с. : рис. – Библиогр.: с. 118-120. – Б/к
 • Переливание крови и провезаменителей в хирургии и педиатрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Седов, Н. М. Судакова [и др.]. – М. : [б. и.], 2006. – 128 с. – Библиогр.: с.127 . – ISBN 5-91131-230-1 : Б. ц.  Читати онлайн
 • Пневмонии у детей [Электронный ресурс] : рук-во для врачей-педиатров, пульмунол.и реаниматол. / Г. А. Самсыгин . – Электрон. текстовые дан. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 176 с.  Читати онлайн