Пульмонологія, фтизіатрія

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б

  • Внелегочный туберкулез [Электронный ресурс] : рук-во для врачей-пульмонол. и инфекцион. / Б. М. Ариэль [и др.] ; ред. Николай Андреевич Браженко. – Электрон. текстовые дан. – СПб. : “СпецЛит”, 2013. – 395 с.  Читати онлайн
  • Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких / Пер. с англ. под ред. Чучалина А.Г. — М.: Издательский дом «Атмосфера», 2007. — 96 с., ил.
  • Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень [Электронный ресурс] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закладів / Г. М. Ліпкан [та ін.] ; Націон. мед. акад. післядипломної освіти ім П.Л. Шупика, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім Ф.Г. Яновського АМН України. – Электрон. дан. – К. : Медицина, 2006. – 128 с.  Читати онлайн
  • Плеврити [Электронный ресурс] : керівництво для лікарів / М. С. Регеда. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. дан. – Львів : Сполох, 2004. – 115 с. – Библиогр.: с113-114 .   Читати онлайн
  • Пневмонии у детей [Электронный ресурс] : рук-во для врачей-педиатров, пульмунол.и реаниматол. / Г. А. Самсыгин . – Электрон. текстовые дан. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 176 с. Читати онлайн
  • Практическая физиотерапия / Ушаков А.А. -2-е изд., испр. и доп  М.: ООО Мединское информационное агентство, 2009. -608 с.     Читати онлайн
  • Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Электронный ресурс] : керівництво для лікарів / Юрій Іванович Фещенко, Василь Михайлович Мельник. – Электрон. дан. – К. : Здоров’я, 2002. – 904 с. Читати онлайн
  • Фтизиатрия : учебник/ В. Ю. Мишин [и др.]. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -520 с.: ил. 
  • Фтизиопульмонология: Учебник/ В.Ю. Мишин, Ю.Г. Гри-Ф93 горьев, А.В. Митронин др. – М.: 2007. ил.   Читати онлайн