Геронтологія, геріатрія

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б
Довідки за телефоном +38 (073) 713-45-90, E-mail: dp.onmb@gmail.com

  • Гериатрическая гастроэнтерология. Избранные лекции [Электронный ресурс] : монография / Т. П. Денисова, Л. А. Тюльтяева. – М. : [б. и.], 2011. – 336 с.  Читати онлайн
  • Физиологические основы здоровья и долголетия. Теория и практика оздоровительной гимнастики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Владислав Андреевич Буковский, Ксения Викторовна Сухинина ; М-во здравоохран. РФ, ФГБО “Иркутский гос. ун-т”. – Электрон. текстовые дан. – Иркутск : Изд-во “ИГУ”, 2014. – 147 с. : рис. – Библиогр.: с. 138-147. – ISBN 978-5-9624-1187-3 : Б/ц