ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б
Довідки за телефоном +38 (073) 713-45-90, E-mail: dp.onmb@gmail.com

  • Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей человека в различные возрастные периоды [Электронный ресурс] : рук-во для врачей-лаборантов, клиницистов и терапевтов / Любовь Андреевна Данилова. – Электрон. текстовые дан. – СПб. : “СпецЛит”, 2014. – 111 с.  Читати онлайн
  • Клиническая оценка результатов лабораторных исследований [Электронный ресурс] : монография / Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун. – М. : [б. и.], 2005. – 541 с. – Библиогр.: с.534-541 . – ISBN 52225-04579-0 : Б. ц.  Читати онлайн
  • Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень [Электронный ресурс] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закладів / Г. М. Ліпкан [та ін.] ; Націон. мед. акад. післядипломної освіти ім П.Л. Шупика, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім Ф.Г. Яновського АМН України. – Электрон. дан. – К. : Медицина, 2006. – 128 с. : рис. – Библиогр.: с. 127. – ISBN 966-8144-47-3 : Б/к  Читати онлайн
  • Медицинские анализы : Карманный справочник [Электронный ресурс] : рук-во для врачей-лаборантов и терапевтов / Михаил Ингерлейб. – Электрон. текстовые дан. – СПб. : “Аврора”, 2010. – 135 с. – (Медицина для вас). – Б/к  Читати онлайн
  • Правила взятия материала для лабораторных исследований [Электронный ресурс] : рук-во для лаборантов, медицин. сестер / Е. В. Селиванов, Е. Н. Звягинцев. – Электрон. текстовые дан. – Барнаул : Б.и., 2005. – 24 с. – Б/ц  Читати онлайн
  • Расшифровка клинических лабораторных анализов [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Кристофер Хиггинс ; пер.: Е. К. Вишневская, Н. Н. Попова ; ред. В. Л. Эмануэль. – 6-е изд., испр. и доп. – Электрон. дан. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 456 с. : рис. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-9963-2333-3 : Б/к  Читати онлайн