ГІСТОЛОГІЯ

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б
Довідки за телефоном +38 (073) 713-45-90, E-mail: dp.onmb@gmail.com

  • Гістологія з основами гістологічної техніки[Электронный ресурс]: Підручник для студ. мед. вузів/ Л. Я. Федонюк [та ін.]; ред. В. П. Пішак. – Электрон. текстовые дан. – Электрон. текстовые дан. – К.: “Кондор”, 2008. – 400 с.: рис. – ISBN 978-966-351-128-3: Б/ц     Читати онлайн
  • Гістологія людини [Электронный ресурс] : навчальн. посібник для студ. мед. вузів / О. П. Луцик [та ін.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые дан. – К. : Книга плюс, 2003. – 592 с. : рис. – Библиогр.: с. 575-576; Предм. указ .: с.577-590. – ISBN 966-7619-39-7 : Б/ц
  • Гистологическая техника [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студ. мед. вузов/ В. В. Семченко [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Электрон. текстовые дан. – Электрон. текстовые дан. – Орёл :  Орловск. обл. типогр., 2006. – 290 с. : рис. – ISBN 5-87367-025-0 : Б/ц  Читати онлайн 
  • Основы гистологии и гистологической техники [Текст] : [Учебник для фельдшерско-лабораторных отд-ний мед. училищ] / Под общ. ред. заслуж. деят. науки РСФСР проф. В. Г. Елисеева [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Медицина, 1967. – 268 с.  Читати онлайн
  • Практические занятия по гистологии и эмбриологии [Текст] : [Для вет. ин-тов и фак.] / З. С. Кацнельсон, И. Д. Рихтер. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1959. – 302 с., 4 л. ил. : ил.; 23 см.  Читати онлайн