ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б
Довідки за телефоном +38 (073) 713-45-90, E-mail: dp.onmb@gmail.com

  • Основи загальної та фармацевтичної гігієни. [Электронный ресурс] : навчальний посібник для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед.навч. закладів 3 і 4 рівня акредитації / Ігор Леонідович Дикий, Володимир Євгенович Літаров, Людмила Федорівна Сілаєва ; М-во охорони здоров’я України, Націон. фарм. ун-т. – Электрон. текстовые дан. – Харків : Вид-во НФаУ”Золоті сторінки”, 2003. – 180 с. : табл. – Библиогр.: с. 178. – ISBN 966-615-167-7 : Б/ц   Читати онлайн
  • Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : учебное пособие для сред. профес. образования по спец. “Фармация” / Константин Викторович Алексеев, Светлана Николаевна Суслина. – Электрон. текстовые дан. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 411 с. – (“Среднее медицинское образование”). – Библиогр.: с. 401-402. – Б/ц  Читати онлайн