СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Книги доступні для читання лише авторизованим користувачам. Логін і пароль видається при реєстрації у відділі комплексного обслуговування читачів Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою вул. Макарова 1Б

  • Лечебная физическая культура и спортивная медицина    Читати онлайн
  • Оздоровительная физическая культура: Учеб. для студентов вузов / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа.-Мн., Тесей, 2003.-528 с.   Читати онлайн
  • Повреждения локтевого сустава при занятиях спорта-: Лесар-арт, 2000. 192 с., Илларионов С. П., Бурмакова Г.     Читати онлайн
  • Спортивная кардиология / Э.В.Земцовский .-СПб- Гиппократ, 1995.-448 с.    Читати онлайн
  • Фармакологическая помощь спортсмену: коррекция факторов, лимитирующих спортивный результат: Советский спорт; Москва; 2007   Читати онлайн
  • Физическая культура с основами здорового образа жизни: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./ Ципин Л. Л.- СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2002. – 164 с